Nhập từ khóa

Máy lọc rượu

Máy lọc rượu, máy lọc độc tố rượu, máy khử độc tố rượu có tác dụng lọc tạp chất, khử andehit, khử etanol, khử methanol, lọc trong rượu, giảm độ nồng sốc trong rượu nấu thủ công. Sản phẩm sử dụng máy lọc khử độc tố rượu của Machinex Việt Nam cam kết chất lượng đầu ra của sản phẩm sau khi qua hệ thống máy lọc rượu đảm bảo đạt chỉ tiêu hóa học TCVN 7043: 2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ uống biên soạn, Tổng cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất Lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công Nghệ công bố. Máy lọc rượu với công suất đa dạng: Máy lọc rượu mini 10-30l/h Máy lọc độc tố trong rượu Máy lọc rượu 30-50l/h Máy lọc rượu công suất 50-70l/h Máy lọc rượu công suất 100-150l/h Và nhiều loại công suất theo yêu cầu của khách hàng từ 10-5000l/h